Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Quên mật khẩu
Mừng sinh nhật
Chúc mừng thầy cô giáo có sinh nhật trong tháng này:

Trần Hồng Điệp
01/03/1965
Vũ Thị Bạch Tuyết
09/03/1975
Nguyễn Phi Hùng
14/03/1966
Nguyễn Thái Bình
19/03/1987
Trần Phước Thọ
27/03/1960
Ngô Lưu Chung
28/03/1990
Trang chủ >> Tin tức 
Tin tức

Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
30/03/2017
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2017

Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện theo mẫu sau đây, và gửi về cho TTCM, hạn chót là ngày 10/4/2017

http://ndcblindhcm.edu.vn/Web/TaiLieuChitiet.aspx?id=3075