Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Quên mật khẩu
Mừng sinh nhật
Chúc mừng thầy cô giáo có sinh nhật trong tháng này:

Adminitrator
01/01/1900
Trần Ngọc Điệp
02/01/1984
Nguyễn Thanh Loan
14/01/1965
Phạm Thị Thu Vân
20/01/1977
Trịnh Công Sơn
27/01/1987
Nguyễn Văn Long
28/01/1978
Nguyễn Đình Hậu
02/01/1974
Nguyễn Thị Đỏ
17/01/1992
Huy Phạm
01/01/1986
Huy Phạm
01/01/1985
Trang chủ >> Tin tức 
Tin tức

Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
30/03/2017
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2017

Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện theo mẫu sau đây, và gửi về cho TTCM, hạn chót là ngày 10/4/2017

http://ndcblindhcm.edu.vn/Web/TaiLieuChitiet.aspx?id=3075