Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Quên mật khẩu
Mừng sinh nhật
Chúc mừng thầy cô giáo có sinh nhật trong tháng này:

Adminitrator
01/01/1900
Trần Ngọc Điệp
02/01/1984
Nguyễn Thanh Loan
14/01/1965
Phạm Thị Thu Vân
20/01/1977
Trịnh Công Sơn
27/01/1987
Nguyễn Văn Long
28/01/1978
Nguyễn Đình Hậu
02/01/1974
Nguyễn Thị Đỏ
17/01/1992
Huy Phạm
01/01/1986
Huy Phạm
01/01/1985
Trang chủ >> Tài liệu 
Tài liệu

Mẫu Thông tin nhân sự ePMIS
02/12/2016

Đề nghị các thầy cô tải biểu mẫu (mục tài liệu) về để nhập thông tin cá nhân và gửi email cho Tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng tập hợp lại hồ sơ của các thành viên trong tổ và gửi email cho thầy Thuận (lekimthuan75@gmail.com). Hạn chót là thứ tư 07/12/2016.