Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Quên mật khẩu
Mừng sinh nhật
Chúc mừng thầy cô giáo có sinh nhật trong tháng này:

Trần Hồng Điệp
01/03/1965
Vũ Thị Bạch Tuyết
09/03/1975
Nguyễn Phi Hùng
14/03/1966
Nguyễn Thái Bình
19/03/1987
Trần Phước Thọ
27/03/1960
Ngô Lưu Chung
28/03/1990
Trang chủ >> Tài liệu 
Tài liệu

Mẫu Thông tin nhân sự ePMIS
02/12/2016

Đề nghị các thầy cô tải biểu mẫu (mục tài liệu) về để nhập thông tin cá nhân và gửi email cho Tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng tập hợp lại hồ sơ của các thành viên trong tổ và gửi email cho thầy Thuận (lekimthuan75@gmail.com). Hạn chót là thứ tư 07/12/2016.