Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Quên mật khẩu
Mừng sinh nhật
Chúc mừng thầy cô giáo có sinh nhật trong tháng này:

Trần Hồng Điệp
01/03/1965
Vũ Thị Bạch Tuyết
09/03/1975
Nguyễn Phi Hùng
14/03/1966
Nguyễn Thái Bình
19/03/1987
Trần Phước Thọ
27/03/1960
Ngô Lưu Chung
28/03/1990
Trang chủ >> Tài liệu 
Tài liệu

Danh sách chuyển mã số theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
11/01/2016

(Kèm theo Công văn số 4167/GDĐT-TC ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo)